Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing : de Algemene VervoersCondities (AVC), het verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer over de weg (CMR), De TLN Algemene Betalingsvoorwaarden. Met betrekking tot genoemde voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.